fbpx

Ring før krisen bryder ud

Håndtering af en krise er en særlig situation, der rækker ud over de almindelige pressestrategiske spilleregler. Det gælder særligt, hvis en organisation er under anklage, har svigtet sit ansvar eller er skyld i en skade. I disse tilfælde er ofte både interessenter og pressen kritisk. Det kan gøre krisen vanskelig at kontrollere. Der kan være stor bevågenhed,  internt og eksternt kan der nemt opstå rygter, hvis ikke ny relevant viden, fakta og informationen deles med fx medarbejdere, brugere, borgere, kunder og omverdenen.

 

Jeg tilbyder at hjælpe dig

I en sådan ekstraordinær situation, kan der være brug for hjælp til at håndtere kommunikationen. Når situationen er anspændt, er det godt at have en at sparre med. Jeg er din rådgiver når du har brug for en fortrolig og professionel sparring og håndtering af en krise – lige meget om den er intern eller ekstern. Jeg hjælper når budskaberne skal trænes og eksekveres.

Formålet er at sikre, at krisen kommunikeres på en rettidig, tilfredsstillende, hurtig, relevant og åben måde til kunderne, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre. Det skal bidrage til, at kommunikationen når de rette interessenter på det rette tidspunkt. Det skaber tryghed og tillid – og minimerer krisens omfang, rygtedannelse og spekulationer.

 

Krisens tre faser

Kommunikation i forbindelse med en krise kan med fordel opdeles i tre faser:

  • Før krisen: Forberedelse af det strategiske arbejde
  • Under krisen: Ad hoc og dag til dag håndtering af krisen
  • Efter krisen: Opsamling og læring

Til hver fase er der knyttet en række opmærksomhedspunkter, overvejelser og forberedelser, som bidrage til at et kriseforløb kommunikeres på en tilfredsstillende måde, både internt og eksternt.

 

Kilde:
Coombs (2014) . Ongoing Crisis Communication. Planning, Managing and Responding. Sage.
Johansen & Frandsen ( 2016). Organizational Crisis Communication. A Multivocal Approach. Sage.

 

Hør, hvordan du får det bedste ud af din krise

Kontakt mig på mobil 26 67 67 67 eller send mig en mail [email protected]