fbpx

Har du styr på dine interessenter?

… og skal vi kalde det ”stakeholders”, som er det amerikanske begreb eller den danske oversættelse “interessenter”? For mig er der ikke den store forskel. Det er nok mest, hvad du er til. Jeg har selv en tendens til at holde fast i den danske version.

"En stakeholder er enhver gruppe eller individ, som kan påvirkes af eller selv kan påvirke organisationens aktiviteter"
- Gray, Owen & Adams (1996)

Stakeholder-begrebet stammer fra USA og begyndte for alvor at dukke op for mere end 50 år siden. Det var på et tidspunkt, hvor der var turbulens i samfundet og en ny forståelse af omverden tvang virksomhederne til at tænke nyt. Internt i virksomhederne skete der en ændring fra et fokus på produktion til et fokus på management. Eksternt var det en tid, hvor politikerne stillede nye krav til virksomhederne, forbrugerorganisationer og interessegrupper opstod, flere konkurrenter kom til etc.

I dag er det utænkeligt ikke at tænke sine interessenter ind i forretningen. Eksempelvis gør de sociale medier, at interessenterne har en langt større indflydelse på virksomhedernes omdømme end tidligere. Når kommunikationen flytter over på de sociale medier betyder det, at ikke kun virksomheden påvirkes, hvis der opstår en krise men det gør interessenterne også. Det er en af forklaringerne på, at stakeholder management er blevet en vigtig del af forretningen. Der skal gode relationer til for at skabe et godt omdømme og gode ambassadører.

Det giver god mening at danne sig et overblik, kortlægge og analysere sine interessenter.

 

6 trin for at få bedre overblik over dine interessenter:

1. Udarbejd et generisk stakeholder-kort overhvem der er organisationens stakeholdere

2. Udarbejd et specifikt stakeholder-kort over, hvem der er organisationens stakeholdere

3. Analysér dine stakeshvilke interesser har den enkelte stakeholder?

4. Analysér dine stakeholders-roller

5. Analysér relationerne mellem stakeholder-grupper (alliancer, konflikter mv.)

6. Analysér de forskellige slags stakes og forskellige opfattelser af interesser