fbpx

Vision, værdi & strategiudvikling

I en verden fuld af forandringer skaber klare mål og retning mening for medarbejdere og for omverdenen. Jeg hjælper jer med at analysere, afklare og definere – hvorfor, hvad og hvordan – med budskaber og fortællinger, der sikrer, at strategier bliver omsat til brugbare handlinger.


PROBLEMSTILLNGER JEG LØSER:

  • “Vi ønsker, at vores kommunikationsmål tydeligere støtter op om vores forretningsmål”
  • “Vi skal have hjælp til en CSR-strategi, forud for lancering af et helt nyt brand”
  • “Vores kommunikation skal professionaliseres – både internt og eksternt”
  • ” Vi skal gentænke vores kommunikationsstrategi med sociale medier”

Kontakt mig, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan arbejde strategisk med din kommunikation.