fbpx

Interne forandringer

En hvilken som helst forandring kræver forberedelse.

Skal forandringen have effekt skal du udarbejde en plan, så du kan kommunikere før, under og efter forløbet. Jeg hjælper dig med at udarbejde en åben, ærlig og sammenhængende plan, der giver mening, skaber forståelse og opbakning fra medarbejdere og dem, som skal gennemføre forandringen.

PROBLEMSTILLNGER JEG LØSER

  • “Vi skal have gennemført en række besparelser, som vi gerne vil have kommunikeret på en ordentlig måde”.

  • “Vi skal sammenlægge en række afdelinger”.

  • “Vi skal have implementeret et nyt system, som kræver samarbejde fra alle medarbejdere, da de skal bruge det i hverdagen”.

  • “Vi ønsker at høre medarbejdernes mening”.

  • “Vi skal udvikle et nyt INTRA, der binder organisationen bedre sammen”.

Kontakt mig, hvis du ønsker at skabe mening i samarbejde med medarbejdere, kollegaer og interessenter.

ARTIKEL

Sammen skaber vi mening

Den amerikanske organisationspsykolog Karl E. Weick, er en af de vigtigste bidragsydere til teorier om meningsskabelse og opfattelse af, at intern kommunikation skabes i samspil mellem mennesker og omgivelser.

 

Vi kommunikerer og agerer, og sammen fortolker og skaber vi mening i det vi oplever. Det ses tydeligst når medarbejdere i en organisation oplever forandringer.

Vi mennesker har et behov for at skabe mening i det, der opstår når omgivelserne ikke længere er som vi forestiller os. Vores mål er hurtigst muligt at genskabe orden, så vi kan vende tilbage til det, vi kender. Sker det ikke, går en proces i gang, for på ny at skabe mening i situationen.

Som leder er det dit ansvar at skabe mening og sikre, at den interne kommunikation af en forandring tager højde for medarbejdernes bekymringer. Lykkes det, kan du opnå deres forståelse, accept og opbakning til forandringen. 

Weick har et sæt anbefalinger, som kan hjælpe dig som leder med at skabe mening midt i en forandringstid:

1. Vær tilgængelig i organisationen.

Som leder skal du værdsætte forstyrrelser, for det er i forstyrrelserne du opdager, hvad der er på spil og er vigtigt for medarbejderne. Kom ud i organisationen. Spørg, se, lyt og observér, hvad der rører sig og optager medarbejderne. Det er i de situationer og i dine handlinger I har mulighed for at skabe mening sammen.

2. Vælg de rette ord.

Dine ord og dit sprog skaber mening. Ord gør en forskel. Ord skaber billeder. 

Ord iværksætter handlinger. Med ord skaber vi verdenen. Med dine ord går du forrest. Som leder skal du nøje overveje de ord du vælger når du beskriver forandrings-situationen.

3. Skab sammenhæng med en rammefortælling.

Skab mening ud fra den viden og de informationer du som leder har med dig, fra fortiden.

Både medarbejdere og ledere har erindringer om fortiden. Med fortællinger kan du hjælpe med at skabe mening. Fortællinger og ledetråde, der med informationer fra fortiden, understøtter forandringen i fremtiden.

4. Du skal ikke have svar, hvis du ingen har.

Fortæl i stedet for, hvad du har tænkt dig at gøre for at forbedre situationen. Giv plads til udveksling og skab mening sammen. Del og lyt til, hvad medarbejderne siger, og hvordan de opfatter det, der sker. Mening og forankring skabes i samspil. Inviter ind og mød hinanden.

5. Skab fælles oplevelser.

Tilrettelæg, invester og italesæt fælles oplevelser og handlinger. Fælles oplevelser skaber fælles historier, fælles referencer og knytter organisationen sammen. Du skal som leder facilitere og investere i fælles oplevelser og handlinger, der knytter jer sammen.

6. Bidrag med tilstrækkelig viden og information.

Vi har en tendens til at gøre vores forventninger til virkelighed – og handle på det vi tror, vi ser. Ved at blive bevidste om vores forventninger kan vi øve os i at ændre på dem. Nuanceret viden og information om situationen gør det muligt at forventningsafstemme – og hjælper medarbejderne med at skabe mening – og få øje på det du gerne vil have dem til at se.
Kilde: Frit fra Hammer & Høpner (2015). Meningsskabelse, organisering og ledelse. Samfundslitteratur.