fbpx

Vision, værdi & strategiudvikling

I en verden fuld af forandringer skaber klare mål og retning mening for medarbejdere og for omverdenen.

 Jeg hjælper jer med at analysere, afklare og definere – hvorfor, hvad og hvordan – med budskaber og fortællinger, der sikrer, at strategier bliver omsat til brugbare handlinger.

Og husk! En god strategi kalder på action, så de strategiske mål kan opfyldes. Jeg hjælper fra strategi til færdigt resultat.

PROBLEMSTILLNGER JEG LØSER

  • “Vi ønsker, at vores kommunikationsmål tydeligere støtter op om vores forretningsmål”.

 

  • “Vi skal have hjælp til en CSR-strategi, forud for lancering af et helt nyt brand”.

 

  • “Vores kommunikation skal professionaliseres – både internt og eksternt”.

 

  • ” Vi skal gentænke vores kommunikationsstrategi med sociale medier”.

 

Kontakt mig, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan arbejde strategisk med din kommunikation.