fbpx

Københavns Kommune | Procesdesign

Efter corona har en lang række strategiske opgaver været sat på pause. Nu er der behov for at sætte turbo på teamet og komme igang med en ny kommunikationsstrategi for forvaltningen. 

OM CASEN

KUNDE: Københavns Kommune BUF 

HVORFOR: Forprojektet til kommunikationsstratgien handlede om at løfte forvaltningens kommunikation, samtænke den interne og eksterne kommunikation og fremstå som en enhed, når forvaltningen kommunikerer med omverdenen. For at få det til at lykkes havde vi også fokus på teamet med en møderække, der skulle styrke teamet samarbejde og prioriteringen af opgaver i hverdagen.

HVORDAN: Vi aftalte en møderække over 6 uger hvor vi hver uge mødtes 2 timer og udviklede indhold, design og udbytte af de forskellige processer. Hver uge talte vi konkrete problemstillinger igennem og arbejdede videre med procesdesignet til det var på plads.

En arbejdsmetode, jeg klart anbefaler da den sikrer at de aftalte opgaver bliver udført og at ejerskabet til processen bliver hos chefen. Jeg har været den udførende i forhold til at producere materiale, modeller og powerpoints, så det er klar til brug. 

HVAD: Intensive møder med kommunikationschef, en gang om ugen i 2 timer i 6 uger. Sparring, rådgivning, diskussion af modeller, øvelser, produktion af materiale og powerpoints. 

 

Det er et super materiale du har lavet som gør det let at tage fat og præsentere planerne for teamet og organisationen – en stor hjælp 😊

– Michael Kreutzfeldt, kommunikationschef Børne- og Ungdomsforvaltningen