fbpx

Identitetsplatform

Direktionen på Amager og Hvidovre Hospital ønskede at udvikle en identitetsplatform for hele hospitalet som input til strategien for 2014-2019.


Det blev til et længere samarbejde med direktionen om udvikling af en identitetsplatform for hele hospitalet med budskaber, en kernefortælling, fokusgrupper, dybdeinterviews, workshops, observationer, møder og workshops med direktion, læger, sygeplejersker og fagpersonale – og mundede ud i et visuelt billedsprog og en kommunikationsplatform.

OM CASEN

KUNDE: Amager og Hvidovre Hospital

HVORFOR: Styrke hospitalets kommunikation med omverdenen

HVORDAN: Workshops, interessentanalyse, dybdeinterviews, identitetsplatform, kernefortælling.

HVAD: Identitetsplatform med kernefortælling som input til strategi.

 

http://ahhospitaler.dk