fbpx

Undervisningsministeriet | Hvordan taler man nemt om det svære?

Undervisningsministeriet ønskede at udarbejde undervisningsmateriale til pædagoger og undervisere til at støtte op omkring samtale og dialog om kontroversielle emner i dagtilbud, skole og gymnasiet – til gavn for demokrati og medborgerskab.

OM CASEN

KUNDE: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne- og Undervisningsministeriet, Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte.

HVORFOR: Styrke demokrati og medborgerskab med materiale og øvelser, der hjælper pædagoger og undervisere i at styrke undervisning, dialog og dannelse i kontroversielle emner.  

HVORDAN: Redigere, bearbejde og gennemskrive tekster i et sprog, der er målrettet brugerne, som er pædagoger og underviser på diverse uddannelser. 

HVAD: Tre forskellige udgivelser målrettet dagtilbud, grundskole og gymnasie/EUD. Hvordan taler man nemt om det svære? Materialet består af en række øvelser, der har til formål at give læreren inspiration og kompetencer til at takle forskellige udfordringer i det daglige samspil med unge. Øvelserne er målrettet gymnasielærere og andre, der interesserer sig for at skabe gode samtaler og diskussioner med unge om alt det, som er svært at tale om. Øvelserne tager afsæt i materialet Kontroversielle emner i skolen udgivet af Undervisningsministeriet i samarbejde med Nordisk Råd.

VISUEL IDENTITET: Henriette Mørk.

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/demokrati-og-medborgerskab/hvordan-taler-man-nemt-om-det-svaere