fbpx

I dialog med borgerne

Byggeorganisationen på Nyt Bispebjerg Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg ønskede at skabe de bedste mulige betingelser for kommunikation og dialog med naboer og byggefolk i hele byggeprocessen af det nye hospital frem mod det færdige byggeri i 2025. 

I den forbindelse blev naboer og byggefolk inviteret til at deltage i en række kvalitative undersøgelser, fokusgrupper og en række dybdeinterviews. Formålet var at evaluere den eksisterende kommunikationsindsats og få input til de fremtidige kommunikationstiltag. 

OM CASEN

KUNDE: Byggeorganisationen Bispebjerg Hospital

HVORFOR: Ønske om at skabe de bedste mulige betingelser for kommunikation og dialog med borgere og byggefolk løbende i byggeprocessen.

HVORDAN: Interessentanalyse, inddragelse. dybdeinterviews, fokusgrupper og idéprogram.

HVAD: Interessentanalyse, idékatalog, forslag til kommunikation og dialog med borgere, naboer og byggefolk.