fbpx

Ledere i stat, regioner og kommuner | Ledernetværk på tværs

Case

KUNDE: Ministerier, styrelser og kommuner.

Jeg har været facilitator og mødeleder for mere end 100 ledernetværk for direktører og chefer i offentlige organisationer med fokus på ledelse i hverdagen. Det er ledernetværk, der handler om ledelsesdilemmaer og -udfordringer i hverdagen. Et tiltag, der udspringer af Finansministeriet, som tilbage i 2009-2011, ønskede at sætte fokus på ledelse i det offentlige, i samarbejde med KL og Danske Regioner.

  

OPGAVE: Netværk. Styrke deltagernes lederskab.

YDELSER: Mødefacilitering, mødeledelse, opsamling, rådgivning, forberedelse af tema og indhold.

LØSNING: Ledernetværk med værdifuldt udbytte.

Ex på emner og temaer:

– Forandringsledelse

– Ledelse af vidensmedarbejdere/ledere

– Konflikthåndtering – eksempler fra hverdagen

– Personprofiler som værktøj

– Samspil på tværs af generationer

– Et kik ind i tidsmaskinen

– Min egen udviklingsplan og fremtid

– Mit møde med en psykopat

– Om at lede opad

– Ytringer

Om samarbejdet

“Som direktør i Cabi har jeg i 10 år deltaget i et meget værdifuldt ledersparringsnetværk initieret af den daværende Personalestyrelse og KL.

Netværkets møder har i hele perioden været faciliteret og rammesat af Søs. Hun har hele vejen igennem været en dygtig og erfaren facilitator med en meget høj grad af professionalisme og integritet. Via hendes facilitering har vi i vores ledernetværk fået skabt et værdifuldt og fortroligt sparringsrum med masser af læring undervejs”.

– – Mette Rønnau, direktør i Cabi